Din grab? sau neaten?ie, se întâmpl? uneori s? ?tergem din gre?eal? fotografii, clipuri sau documente de pe telefon. Pentru aceste situa?ii, speciali?tii ThePhoneGeeks ai EuroGsm atrag aten?ia asupra existen?ei unor programe care permit recuperarea documentelor ?terse din memoria telefonului mobil, atât în cazul sistemului de operare Android, cât ?i iOS.

„Este bine de ?tiut c? partea de stocare a oric?rui dispozitiv Android este parti?ionat?. Zona în care se stocheaz? fotografii, muzic?, filme, clipuri video sau diverse alte fi?iere se comport? ca o memorie extern?”, a explicat Adriana Vlad – ThePhoneGeeks.

Astfel, cei care au instalat pe smartphone un manager de fi?iere, pot observa dou? loca?ii atunci când navigheaz?: Device – locul unde se afl? fi?ierele de sistem, respectiv Storage – locul unde sunt stocate muzica, fotografiile sau anumite documente desc?rcate. În cazul în care aceste date sunt ?terse din gre?eal? sau smartphone-ul este readus la set?rile din fabric?, aceste date pot fi recuperate cu ajutorul unor progame.

Printre aceste programe se num?r? Recuva, iCare Data Recovery sau Pandora Recovery. Acestea se descarc? ?i se instaleaz? pe un PC, la care se conecteaz? ulterior smartphone-ul prin cablu USB ?i se urmeaz? pa?ii ceru?i de program.

Cum putem recupera documentele ?terse din memoria telefonului mobil 1

„Dac? vorbim de documente foarte importante, este de preferat sa apel?m la un centru specializat, deoarece, cu aceste programe care se pot folosi în mod gratuit, putem s? compromitem documentul, mai ales dac? nu suntem foarte preg?ti?i în acest domeniu”, a mai precizat Adriana Vlad.

Fa?? de dispozitivele cu Android, dispozitivele Apple ofer? un plus de siguran??, deoarece utilizeaz? o criptare foarte complex? a datelor ce se afl? pe aceste spa?ii de stocare. Recuperarea datelor se face foarte greu, dar nu imposibil, unul dintre programele care pot ajuta la recuperarea lor de pe dispozitivele cu iOS fiind Recover Trashed Data.

În cazul în care documentele ?terse erau stocate pe cardul de memorie al dispozitivului, acestea pot fi recuperate cu ajutorul unor programe precum PC Inspector Smart Recovery, PhotoRec, Digicam Photo Recovery sau Power Data Recovery.

Utilizarea acestor programe este foarte simpl?, dup? instalarea lor pe un PC fiind necesar? conectarea cardului de memorie, rularea programului, selectarea parti?iei ?i fi?ierele care se doresc a fi recuperate, apoi acestea se salveaz? într-un nou folder.

„Ca s? nu fim nevoi?i s? apel?m la aceste solu?ii, este bine s? avem un backup la smartphone iar datele sa fie salvate într-un spa?iu virtual de tip cloud”, a încheiat specialistul EuroGsm.

Comentează prin Facebook

Comentează prin Facebook