Odat? cu avansul smartphone-urilor pe pia?a de telefoane mobile, una dintre problemele majore cu care se confrunt? în prezent utilizatorii este autonomia sc?zut? a acumulatorului. Speciali?tii ThePhoneGeeks ai EuroGsm vin cu o serie de recomand?ri prin care poate fi prelungit? durata de via?? a bateriei telefonului, atât în ceea ce prive?te optimizarea hardware ?i software, cât ?i din punct de vedere al aplica?iilor pe care utilizatorii le pot instala.

„Un smartphone cu specifica?ii de top ?i ecran mare trebuie înc?rcat zilnic, lucru care duce la cre?terea num?rului de cicluri de înc?rcare-desc?rcare din via?a unui acumulator. Acest aspect, al?turi de utilizarea foarte intens?, duce la autonomii foarte sc?zute în compara?ie cu telefoanele obi?nuite”, a precizat Marius Boca – ThePhoneGeeks.

Astfel, acumulatorii Li-Ion, folosi?i de majoritatea dispozitivelor mobile de pe pia??, au o durat? de via?? de câ?iva ani, însa dac? nu sunt respectate câteva reguli simple, atât de natur? hardware cât ?i software, performan?ele acestora vor sc?dea în timp.

Aspectele de natur? hardware ?in în principal de manipularea ?i p?strarea acumulatorului, recomandarea speciali?tilor EuroGsm fiind ca acumulatorul s? fie întotdeauna înc?rcat înainte s? se descarce complet ?i s? fie deconectat de la sursa de înc?rcare în momentul în care nivelul bateriei a ajuns la 100%. De asemenea, telefonul nu trebuie l?sat în ma?in? sau în alte locuri închise atunci când este foarte cald. În acest sens, este recomandat ca, atunci când nu este folosit, acumulatorul s? fie p?strat într-un loc cât mai r?coros ?i s? fie înc?rcat în jur de 40%.

În ceea ce prive?te optimiz?rile software, utilizatorii ar trebui s? opreasc? aplica?iile care ruleaz? în background, s? nu foloseasc? imagini de fundal active, s? dezactiveze func?iile Bluetooth, GPS, Wi-Fi ?i datele mobile, precum ?i autosincronizarea conturilor. O alt? sugestie este aceea de a seta la nivel minim luminozitatea ecranului ?i durata la care intr? în stand-by.

bateria telefonului

„Utilizatorii pot lua în calcul ?i aplica?iile dedicate pentru optimizarea bateriei, cum este Clean Master Phone Boost, prin care pot fi ?terse fi?ierele inutile ce ocup? spa?iu de stocare important ?i informa?iile personale din istoricul de navigare. Aplica?ia mai permite ?i managementul aplica?iilor, mutarea acestora pe cardul SD, dezinstalarea aplica?iilor preinstalate ?i efectuarea de copii de siguran?? ale fi?ierelor importante. În plus, aplica?ia are ?i rol de antivirus”, a explicat Marius Boca.

Alte aplica?ii utile sunt DU Battery Saver, care poate prelungi durata de via?? a bateriei cu pân? la 50%, dar ?i Battery Doctor, disponibil? în 19 limbi, care identific? aplica?iile ?i procesele ce epuizeaz? bateria ?i optimizeaz? procesul de înc?rcare, pentru ca acesta s? fie cât mai eficient.

Comentează prin Facebook

Comentează prin Facebook